Wiadomości http://rzezawa.pl RID. 7221.35.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika jednostronnego wzdłuż drogi gminnej nr K 580303 tzw. „Mały Koniec” w miejscowości Borek. Mon, 16 Jul 2018 13:29:00 +0200 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-58 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m. po prawej (zachodniej) stronie drogi gminnej nr. K 580303 tzw. „Mały Koniec” w Borku wraz z kanalizacją deszczową i przebudową istniejących zjazdów na odcinku budowanego chodnika w km. 0+000 – 0+177.... Przekazano jednostkom OSP zestawy umundurowania bojowego Fri, 13 Jul 2018 12:17:00 +0200 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Wójt gminy Rzezawa – Mariusz Palej w dowód uznania za trudną i odpowiedzialną służbę na rzecz lokalnej społeczności przekazał:... Informacje dla zainteresowanych na temat Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) oraz Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW). Fri, 13 Jul 2018 11:43:00 +0200 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 ... ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS 271/1/2018 Thu, 12 Jul 2018 13:09:00 +0200 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Przygotowania i dostarczenia posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół/przedszkoli na terenie Gminy Rzezawa w roku szkolnym 2018/2019 od 01.09.2018 r. do 28.06.2019 r.... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie informuje, że od 1 lipca można składać drogą elektroniczną wnioski o świadczenie „DOBRY START 300” Thu, 12 Jul 2018 07:07:00 +0200 http://rzezawa.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-1 Za pomocą portalu: 1.    empatia.mrpips.gov.pl 2.    bankowości elektronicznej....