Jesteś tutaj:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzezawa z dnia 16.03.2017 roku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzezawa z dnia 16.03.2017 roku
2017-03-16
Herb Gminy
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji dla  Gminy Rzezawa na lata  2015-2022”.
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Rzezawa
z dnia 16.03.2017 roku
Na podstawie art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póź. zm.),
informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji dla  Gminy Rzezawa na lata  2015-2022”
W oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353 z póź. zm.) Wójt Gminy Rzezawa  pismem z dnia 10.02.2017r. wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla „Gminny Program Rewitalizacji dla  Gminy Rzezawa na lata  2015-2022” uzasadniając wniosek informacją, że realizacja założeń dokumentu nie będzie wywoływać negatywnych oddziaływań na środowisko,
w tym na przyrodę.
W odpowiedzi otrzymano:
Opinię RDOŚ z dnia 14.03.2017r., znak: ST-I.410.1.18.2017.DK, o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny dla dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji dla  Gminy Rzezawa na lata 2015-2022”.
 
Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla dokumentu
„Gminny Program Rewitalizacji dla  Gminy Rzezawa na lata  2015-2022”.
Przedmiotowy projekt obejmuje obszar Gminy Rzezawa. Biorąc pod uwagę  uwarunkowania zawarte w art. 49  ww. ustawy Regionalny  Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie stwierdził brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji .
 
Program nie jest sprzeczny  z ustaleniami dotyczącymi czynnej ochrony ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych oraz  nie pogorszy integralności  obszaru NATURA 2000 i nie wpłynie negatywnie na jego powiązania  z innymi obszarami  w sieci Natura 2000. Program nie będzie  miał również wpływu  na przyrodę użytku  ekologicznego Radziejów oraz na występujące na terenie gminy pomniki przyrody. le ochrony obszarów europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.  
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzezawa;
2)  na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzezawa;

 

Czytano: 183 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]