Jesteś tutaj:

Zapytanie ofertowe: RID. 7212.20.2017

Zapytanie ofertowe: RID. 7212.20.2017
2017-04-14
Herb Gminy
Znak: RID. 7212.20.2017                                                           Rzezawa, dnia: 12.04.2017r.
 
 
Zapytanie ofertowe na Wykonanie chodnika dwustronnego wzdłuż drogi gminnej nr K 580303 tzw. „Mały Koniec” w miejscowości Borek.
 
 
 
 1. Zamawiający: Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.
 
 1. Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika o szerokości 1.5 m po obu stronach drogi gminnej nr K 580303 (dz.nr. 1337) tzw. „Mały Koniec” w Borku wraz z kanalizacją deszczową i przebudową istniejących zjazdów na odcinku budowanego chodnika w km.:                                                                                           
- część I    strona prawa (zachodnia)  od 0+000 – do 0+186,
- część II   strona lewa (wschodnia)    od 0+000  - do 0+090
 
 1. Informacje szczegółowe dotyczące wykonania zamówienia:               
 • Wykonanie kolektora deszczowego z rur PCV fi 400 mm na ławie z kruszywa naturalnego grub. 20 cm. i obsypką rurociągu kruszywem naturalnym (dowiezionym) – 276 mb.  w tym:  część I =186 mb.,   część II  = 90 mb.
 • Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 800 mm w gotowym wykopie bez murowania podstawy głębokość do 1,2 m  - 4 szt.  w tym:         część I = 2 szt.,    część II = 2 szt.
 • Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych o wymiarach 8x30 na ławie z betonu z oporem – 276 mb.  w tym:  część I = 186 mb.,  część II = 90 mb.
 • Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 20/30 na ławie z betonu B15 z oporem betonowym i na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. –                   276 mb.  w tym:  część I = 186 mb.,    część II = 90 mb.
 • Wykonanie nawierzchni chodnika (szer. 1,5 m) z kostki brukowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm na podbudowie z kruszywa tłuczniowego i podsypce cementowo –piaskowej    - 321 m2  w tym:  część I = 216 m2,     część II = 105 m2
 • Wykonanie nawierzchni zjazdów (4 szt) z kostki brukowej wibroprasowanej o grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa tłuczniowego i podsypce cementowo-piaskowej     -  93 m2   w tym:  część I = 63 m2 (4 szt),   część II = 30 m2 (3 szt.)
 
 
 
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia:  30 czerwiec 2017 rok.
 
 1. Koszty wykonania zamówienia. Prosimy o podanie ceny netto + podatek VAT = cena brutto oddzielnie dla każdej części chodnika.
 
 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Borku tzw. „Mały Koniec”.
 
 
 1.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen:
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę na załączonym druku i spełniają warunki określone w „zapytaniu ofertowym”.                 – Cena stanowi 100% oceny oferty.
 
 1.  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:                                                                                                                           
          - kosztorys ofertowy
          - formularz ofertowy.
 1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście na Dziennik Podawczy lub przesłać pocztą, na adres siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Rzezawa,
  ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.
 
 1. Termin złożenia oferty. Ofertę należy złożyć do dnia: 25 kwiecień  2017 roku                                                             do godz. 8  30.
            Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Rzezawa ul. Długa 21 w dniu: 25 kwiecień 2017r   godz.9 00
 
 
 
 1. Osobą do kontaktu z oferentami jest  Pan. Józef Młynarczyk  tel. 14 68 58 100  wew. 20
 
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:  Kryterium wyboru oferty stanowi najkorzystniejsza cena usługi. Cena = 100 %.
 

 

Czytano: 397 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]