Jesteś tutaj:

ogłaszamy przetarg nieograniczony nr RID.ZP.271.12.2017

ogłaszamy przetarg nieograniczony nr RID.ZP.271.12.2017
2017-11-08
Herb Gminy
Ogłaszamy przetarg nieograniczony nr RID.ZP.271.12.2017
 
Nazwa zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Rzezawa w miejscowości: Dębina etap III w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości: Bratucice etap - III, Dębina etap - III, Buczków  etap - IV, Dąbrówka  etap - II”.
 
Załączniki
 
Projekt  budowlany i zamienny – zał. nr 14
Przedmiary robot – zał. nr 7
Załącznik graficzny przedstawiający zakres prac – zał. nr 16 d
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych STWiORB – zał. nr 15
Formularz ofertowy – zał. nr 1
Ogłoszenie o zamówieniu – RID.ZP.271.12.2017
Oświadczenie  o nie podleganiu wykluczeniu – zał. nr 2
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – zał. nr 4
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3
Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zał. nr 10
Wzór potwierdzenia złożenia oferty – zał. nr 12
Wzór umowy zał. nr 6
SIWZ – RID.ZP.271.12.2017
Części zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zał. nr 11
Wykaz członków konsorcjum – zał. nr 8
Wykaz osób  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – zał. nr 5
Wykaz wykonanych robót – zał. nr 13
Wykaz wspólników spółki cywilnej – zał. nr 9
2017-11-10 godz. 10:50 - Modyfikacja SIWZ
2017-11-10 godz. 13:30 - Modyfikacja II SIWZ
2017-11-15 godz. 10:30 - Modyfikacja III SIWZ
2017-11-23 13:45 - Informacja z otwarcia ofert
2017-12-06 14:53 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-12-19 09:50 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

 

Czytano: 437 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]